Styrelsen

Ordförande
Ann Johansson
0702 – 56 67 71
ordforande@papperswargon.se

Kassör
Rita Andersson
0705 – 28 50 61
kassor@papperswargon.se

Sekreterare
Monica Andersson
0730 – 60 54 33
sekreterare@papperswargon.se

Stugfogde
Åke Johansson
0705 – 83 19 17
stugfogde1@papperswargon.se

Stugfogde
Elisabet Hall-Bergsten
0735- 64 34 73
stugfogde2@papperswargon.se